Logo

ul. Nowowiejska 4A, 48-303 Nysa
tel. +48 697 951 826
e-mail: elektro-instal4@wp.pl

 
Logo

ELEKTRO-INSTAL istnieje od 2008 roku. Głównym przedsięwzięciem firmy jest wykonawstwo linii napowietrzno-kablowych niskiego i średniego napięcia.

W swoich realizacjach wykorzystujemy nowoczesne technologie budowlane. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników oraz specjalistyczny sprzęt niezbędny do wykonania każdego powierzonego nam zadania czy inwestycji. Ze względu na udzielaną gwarancję na wykonane usługi używamy wyłącznie materiałów sprawdzonych producentów.

Od 2009 roku wykonujemy montaż linii napowietrzno-kablowych w technologi PPN (Prace Pod Napięciem). Kładziemy duży nacisk na jakość i fachowość wykonywanych usług oraz terminowość ich wykonania. Jesteśmy firmą mobilną w sytuacjach awaryjnych jesteśmy dostępni 24godz. na dobę do czasu usunięcia awarii.

Linie elektroenergetyczne SN

Linie energetyczne średniego napięcia (SN) służą do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, są to linie napowietrzne i kablowe o napięciu od 15 do 30 kV.

Ich głównym zadaniem do niedawna był wyłącznie przesył (wyprowadzenie) mocy elektrycznej z Głównych Punktów Zasilających (GPZ) do poszczególnych stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nn. Z czasem kierunek przepływu mocy w sieci SN zaczął się zmieniać z jednokierunkowego na dwukierunkowy. Wynika to z tego, że do sieci dystrybucyjnej mogą być obecnie przyłączane niewielkie lokalne źródła energii elektrycznej, które w zależności od obciążenia linii zmieniają kierunki rozpływu mocy w sieci.

Wewnętrzna linia zasilająca

Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) to linia elektryczna służąca do przesyłu energii elektrycznej, zlokalizowana pomiędzy przyłączem a urządzeniem pomiarowym.

WLZ zwykle są realizowane w postaci linii kablowej, a ich parametry zależą od wielu czynników jak: odległość przyłącza od rozdzielnicy, wielkość zamówionej mocy przesyłowej, wartość zabezpieczenia przedlicznikowego, a także od sposobu prowadzenia tej linii. W praktyce jedną WLZ obsługuje zwykle jeden licznik energii elektrycznej.

Według normy N SEP-E-002:2003 wewnętrzna linia zasilająca jest zespołem elementów instalacji stanowiącym połączenie pomiędzy złączem instalacji elektrycznej a urządzeniem pomiarowym (urządzeniami pomiarowymi). Służy do rozdziału energii elektrycznej na poszczególne instalacje odbiorcze. Jest więc częścią instalacji przewodząca niemierzoną energię elektryczną, a więc płynącą przed pomiarem rozliczeniowym. Złożoność wewnętrznej linii zasilającej, w skład której mogą wchodzić również rozdzielnice główne budynku, warunkowana jest wielkością budynku oraz liczbą mieszkań.